Välkomna till AVf:s årliga STÄDDAG!

Vi träffas i lekparken onsdagen den 24/5 kl. 18.30.Styrelsen beslutade att skjuta på städdagen till föreslagna reservdagen direkt med anledning av den lite kalla våren. Ta gärna med egna verktyg: …

Årsmötesprotokoll AVf 2023

Årsmöte Arenberga Villaägareförening   Tid och plats 23:e Mars 2023 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta. Närvarande 19 personer, varav 5 st styrelsemedlemmar och en suppleant Kjell Westling, Lena Söderström, Ingrid …

Verksamhetsberättelse AVf 2022

Verksamhetsberättelse AVf 2022 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt 5 ordinarie protokollförda möten. Årsmötet …

Årsmöte AVf 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE AVf 2023 Tid: 23 mars 2023 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta OBS! vi kommer inte att printa ut dagordning, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till själva mötet. Informationen …

Bilder från städdagen 18/5

Några bilder från vår städdag i parken 18/5. Full aktivitet! Bra jobbat alla som var med (ca 30 personer). Bilderna är tagna av Thomas Ljungberg. Alla som är med på …

Årsmötesprotokoll AVf 2022

Årsmöte Arenberga Villaägareförening   Tid och plats 24:e Mars 2022 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta Närvarande 13 personer, varav 4 st styrelsemedlemmar Kjell Westling, Lena Söderström, Ingrid Fredriksson, Lena Lindgren-Ljungberg …

Verksamhetsberättelse AVf 2021

Verksamhetsberättelse AVf 2021 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten.   …

Dagordning årsmöte AVf 2022

Årsmöte AVF 2022 Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 mars. Skicka gärna till styrelsen@arenberga.se eller lämna i postlådan till någon …

Kallelse till Årsmöte 24 mars 2022

Årsmöte AVf 24 mars 2022 Glädjande för oss alla är att i år kommer vi att kunna genomföra ett årsmöte i vanlig ordning. Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan …