Info om Comhem

Styrelsen har nu fått en offert från Comhem för digital tv och bredband och vi inser att det finns en del aspekter att ta hänsyn till. Innan vi kan gå vidare med offerten måste vi bestämma hur vi vill göra med äganderätten av nätet (TV-boden) som föreningen äger i nuläget. Offerten bygger nämligen på 2 olika scenarier och vi behöver välja ett av dessa:

  1. Föreningen fortsätter vara ägare till nätet (och TV-boden i lekparken). Föreningen fortsätter hantera skötsel och hantering av boden inkl. avgift för el. När det gäller själva avtalet så är fördelen att vi kan skriva ett nytt gruppavtal där vi kan få förmånliga priser på TV och bredband. Nackdelen är att detta innebär ett mycket större ekonomiskt åtagande för föreningen eftersom all administration av avgifterna måste skötas av föreningen. Styrelsen bedömer att det kommer behövas en person till som kan sköta denna administration, dvs denna uppgift kan inte läggas på styrelsen. Vi vill därmed gå ut med följande intresseförfrågan: Är du intresserad av att sköta denna administration? Kontakta i sånt fall Styrelsen.
  2. Föreningen överlåter nätet till Comhem. Vi överlåter all skötsel och hantering av boden inkl. avgift för el till Comhem. Fördelen är att föreningen slipper lägga tid och pengar på skötsel av boden. Nackdelen är att om Comhem tar över nätet så löser dom upp gruppavtalet och varje hushåll får själv ingå avtal med Comhem, dvs vi får inte riktigt lika förmånligt pris på TV och bredband som alternativ 1.

Vi planerar att hålla ett informationsmöte i höst, då en representant från Comhem kommer till oss för att informera och diskutera olika lösningar. Vi återkommer med datum, troligen i slutet av september/början oktober.