Extra medlemsmöte 19 oktober

ARENBERGA VILLAÄGAREFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRA MEDLEMSMÖTE

När: 19 oktober kl. 19-21

Var: Norrbackaskolans matsal

Dagordning

  1. Mötet öppnas

  2. Val av mötets ordförande och sekreterare

  3. Val av två justeringsmän

  4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

  5. Comhem – Styrelsens förslag är att vi överlåter nätet till Comhem. Det innebär att varje hushåll får själv ingå avtal med Comhem. En representant från Comhem, Lars Carlberg, kommer delta på mötet och ge oss mer information.

  6. Val av ny kassör

Välkommen!

AVF styrelse

Annette Sang

Anna Danielsson

Lena Lindgren Ljungberg

Magnus Forslöf

Maria Neumann