Verksamhetsberättelse AVF 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.

-Styrelsen har under året haft 4 ordinarie protokollförda möten.

-Nytt bokföringssystem (e-kassabok) ersätter föreningens manuella rutiner från och med verksamhetsåret 2018.

-Brevhuvud, typsnitt och logotyper har i möjligaste mån återskapats från föreningens start.

-Medlemsregistret har uppdaterats och inkluderar nu även e-mailadresser till (de flesta) medlemmarna för att förenkla distribution av information inom föreningen. Hänsyn har tagits till GDPR. Föreningen har även utvidgats med vägarna Arenbergavägen, Annemonstigen, Vallmostigen och Violstigen.

-Hemsidan har uppdaterats med hjälp av Erik Sandgren som är föreningens webbadministratör.

-Försäljningen av vårt nät till Comhem genomfördes per 2018-04-01. Från och med detta datum är det upp till varje hushåll att själv ha kontakt med Comhem eller eventuell annan leverantör avseende TV utbudet.

-En städdag genomfördes den 16 maj. Traditionsenligt avslutades detta med korvgrillning.

-Föreningen har genomfört en förhandling med IP-Only som genererat en bra rabatt på anslutningsavgiften till fiber våren 2018.

-Styrelsen, i första hand Lena Lindgren-Ljungberg, har haft täta kontakter med kommunen angående trafiksituationen på Dragonvägen. Två möten med kommunen har även genomförts vilket har resulterat i att Dragonvägen och Aspvägen kommer att trafiksäkras under våren 2019 samt att Aspvägen kommer att i samband med detta öppnas upp för trafik.

-Föreningen har under 2018 skickat ut 13 informationsbrev till medlemmarna i föreningen samt besvarat ett 20-tal frågor från medlemmarna.

Arenberga 2019-01-18

Annette Sang Anna Danielsson Magnus Forslöf

Lena Lindgren-Ljungberg Lena Söderström