Utskick till medlemmarna i AVf februari 2021

Hej medlemmar i AVf,

Enligt stadgarna så skall årsmöte hållas varje år innan utgången av mars månad. I sista utskicket för 2020 till er medlemmar gav sittande styrelse några förslag till lösningar för årsmötet 2021, då vi befarade att det skulle bli svårt att genomföra ett fysiskt möte i mars med anledning av Covid. Tyvärr ser vi ingen ljusning då vi fortfarande har en hel del restriktioner. Då vi endast fick ett fåtal (3) synpunkter och alla i olika riktning så kommer styrelsen med följande förslag:

Årsmötet för 2021 ställs in då vi inte ser någon möjlighet till fysiskt möte. Vi har många medlemmar som har svårt att genomföra ett digitalt möte och styrelsen anser att det är viktigt att ge alla en chans att medverka. Vi föreslår därför att sittande styrelse sitter kvar under 2021. Genom att skjuta på årsmötet till 2022 så ger det oss också en chans att komma med förslag på ändringar av stadgarna för att möta händelser där fysiska möten ej är möjliga.

Givetvis är det ni medlemmar som bestämmer hur vi gör. Sittande styrelse ställer sina platser till förfogande om det är någon som är intresserad av ett styrelseuppdrag. De förordnanden som går ut är Ordförande, 3 ledamöter, 2 revisorer samt valberedningen. Kontakta Valberedningen – Lena Lindgren-Ljungberg så fort som möjligt och senast den 15/3-21 om intresse finnes för ett styrelseuppdrag lenalindgren52@gmail.com Tel. 070-755 1136.

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad under 2021 dvs 100:- per hushåll med inbetalning senast 31/3-21 till PG 171258-7. Glöm ej skriva namn och adress.

Om ni har frågor eller motsätter er ovanstående så ber vi er att omgående kontakta oss via styrelsen@arenberga.se eller till Styrelsens ordförande Kjell Westling Tel. 070-916 4656.

Styrelsen passar på att tacka för förtroendet som vi fick för år 2020 och hoppas att år 2021 trots allt skall ge oss större möjligheter till aktiviteter än 2020.

Med vänlig hälsning

Styrelsen AVf Arenberga Villaägareförening

2021-02-11