Kallelse till Årsmöte 24 mars 2022

Årsmöte AVf 24 mars 2022

Glädjande för oss alla är att i år kommer vi att kunna genomföra ett årsmöte i vanlig ordning.

Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta

Verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse redovisas på årsmötet.

Val av ny styrelse kommer att ske på plats. Valberedningen har ett förslag till ny styrelse som kommer att presenteras vid mötet, dock finns platser till förfogande om intresse finns.

De som är intresserade av en plats i styrelsen ombeds kontakta valberedningen Lena Lindgren-Ljungberg lenalindgren52@gmail.com tel. 070-7551136.

OBS! motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 17/3-22.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Arenberga Villaägareförenng