Arenberga Villaägareförening bildades 1967 och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningens verksamhetsområde är fastigheterna på Solrosvägen, Hyacintvägen, Liljevägen, Tulpanvägen, Blåklintvägen, Syrénvägen, Ljungvägen, Arenbergavägen, Anemonstigen, Violstigen och Vallmostigen.

Genom åren har föreningen varit engagerad i en mängd ärenden. Några exempel är när gatorna i området asfalterades om 2009 och när det planerades att byggas Johansson-villor 2011. År 2017 ordnades en stor fest vid lekparken för att fira föreningens 50-årsjubileum. Varje vår ordnas en gemensam städning av lekparken som vanligtvis avslutas med korvgrillning.

På bilden syns Akademigården som brändes ned 1966 för att ge plats åt det nya småhusområdet. I bildens övre högra hörn ses nuvarande Dragonvägen mot Odensala. Samt den så kallade Kanonkullen.