Det extra medlemsmötet den 19 Oktober 2017 beslutade att sälja föreningens koaxialkabelnät till Comhem. Detta innebär att vårt gruppavtal avseende TV kanaler upphör.

Försäljningen slutfördes den 1 april 2018. För de fastigheter som undertecknade ”Markavtalet” kommer även fortsättningsvis ett antal fria kanaler att distribueras via koaxialkabeln.

För den som vill ha fler kanaler, bredband och telefonitjänster är det nu upp till varje hushåll att själv beställa och förhandla om de tjänster man vill ha.

För att undvika att nätet blir skadat vid grävningsarbeten är föreningen med på www.ledningskollen.se. En karta över nätet visas i nedanstående bild.

Kabeldragning