Kallelse till årsmöte 2015

Tid: Onsdag 11:e februari 2015 kl 19.00 – 21.00 Plats: Norrbackaskolans matsal Motioner skall vara styrelsen till handa senast 4:e februari. Kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.arenberga.se. Dagordning 1. Mötet öppnas …