Namnet Arenberga by, med tre gårdar, omnämns skriftligen första gången i ett bevarat originaldokument från 1311. Det är en köpehandling på pergament som utväxlats mellan säljaren, änkefru Katarina på Steninge, och köparen, Upplands lagman, riddaren Birger Persson i Finsta, pappa till Birgitta Birgersdotter (Heliga Birgitta).

Det är högst troligt att det på tusentalet, eller kanske ännu tidigare, bodde en bonde här vid ”berget” vid namn Örn/Arn. Platsen fick namn efter honom och kallades Arnberga som i modern form blev Arenberga.

Åke Ekdahl och Arne Ohlsson som bor/har bott här i området har sammanställt en gårdskrönika, ”Arenbergaboken”, åt Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening. Boken finns att köpa för 100:- i biblioteket i Märsta centrum och hos hembygdsföreningen. En PDF-version av boken finns här: Arenbergaboken.