Protokoll från årsmötet 2018

Årsmöte Arenberga Villaägareförening Tid och plats 21:a Mars 2018 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta Närvarande 24 personer § 1 Mötets öppnande Annette Sang hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat …