Föreningens mailadress: styrelsen@arenberga.se

Ordförande:
Kjell Westling, Solrosvägen 3, Tel: 070-916 46 56

Sekreterare:
Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2, Tel: 070-755 11 36

Kassör:
Lena Söderström, Solrosvägen 10, Tel: 073-596 65 68

Ledamöter:
Per Larsson, Liljevägen 4, Tel: 070-511 82 86
Ingrid Fredriksson, Arenbergavägen 37, Tel: 073-844 18 03

Revisor:
Lars Kristensen, Solrosvägen 11
Thomas Ljungberg, Solrosvägen 2

Valberedning:
Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2, Tel: 070-755 11 36