Föreningens mailadress: styrelsen@arenberga.se

Ordförande:
Kjell Westling, Solrosvägen 3, Tel: 070-916 46 56

Sekreterare:
Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2, Tel: 070-755 11 36

Kassör:
Lena Söderström, Solrosvägen 10, Tel: 073-596 65 68

Ledarmöter:
Ingrid Fredriksson, Arenbergavägen 37, Tel: 073-844 18 03
Mattias Edlund, Solrosvägen 20, Tel: 070-373 07 32

Suppleant:
Annette Sang, Hyacintvägen 7

Revisor:
Lars Kristensen, Solrosvägen 11
Thomas Ljungberg, Solrosvägen 2

Valberedning:
Lena Lindgren-Ljungberg, Solrosvägen 2, Tel: 070-755 11 36