Verksamhetsberättelse AVF 2020

Verksamhetsberättelse 2020 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten. Vissa möten …