Info om Comhem

Styrelsen har nu fått en offert från Comhem för digital tv och bredband och vi inser att det finns en del aspekter att ta hänsyn till. Innan vi kan gå …