Verksamhetsberättelse AVf 2019

Verksamhetsberättelse 2019 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sex ordinarie protokollförda möten. Medlemmarna har …

Årsmötesprotokoll AVf 2020

Årsmöte Arenberga Villaägareförening Tid och plats 12:e Mars 2020 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta Närvarande 13 personer, varav 3 st styrelsemedlemmar Kjell Westling, Lena Söderström, Lena Lindgren-Ljungberg. Frånvarande: Anna Danielsson …