Kallelse till årsmöte 2016

Tid: Onsdag 27:e januari 2016 kl 19.00 – 21.00 Plats: Norrbackaskolans matsal Motioner skall vara styrelsen till handa senast 20:e januari. Kontaktuppgifter finns på hemsidan: www.arenberga.se.