Nyheter

Bilder från städdagen 18/5

Några bilder från vår städdag i parken 18/5. Full aktivitet! Bra jobbat alla som var med (ca 30 personer). Bilderna är tagna av Thomas Ljungberg. Alla som är med på …

Årsmötesprotokoll AVf 2022

Årsmöte Arenberga Villaägareförening   Tid och plats 24:e Mars 2022 Hyresgästföreningens lokal på Södergatan, Märsta Närvarande 13 personer, varav 4 st styrelsemedlemmar Kjell Westling, Lena Söderström, Ingrid Fredriksson, Lena Lindgren-Ljungberg …

Verksamhetsberättelse AVf 2021

Verksamhetsberättelse AVf 2021 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten.   …

Dagordning årsmöte AVf 2022

Årsmöte AVF 2022 Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan 50, Märsta Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 17 mars. Skicka gärna till styrelsen@arenberga.se eller lämna i postlådan till någon …

Kallelse till Årsmöte 24 mars 2022

Årsmöte AVf 24 mars 2022 Glädjande för oss alla är att i år kommer vi att kunna genomföra ett årsmöte i vanlig ordning. Tid: 24 mars 2022 kl.19-21       Plats: Södergatan …

Korvgrillning i lekparken 16/9

Till medlemmarna i Arenberga Villaägareförening Då städdagen i vår lekpark även detta år ställts in så tänker vi att vi också i år i all enkelhet träffas i lekparken för …

Verksamhetsberättelse AVF 2020

Verksamhetsberättelse 2020 Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.  Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten. Vissa möten …

Korvgrillning i lekparken 10/9

Till medlemmarna i Arenberga Villaägareförening Med anledning av att vår årliga städdag ställdes in i våras så tänker vi att vi i all enkelhet träffas i lekparken för att bara …