Om du/ni önskar bli medlem i föreningen så ber vi dig/er att fylla i ansökningsformuläret.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år och betalas in på postgiro 171258-7. Vänligen märk inbetalningen med ditt namn och din adress. Medlemskapet aktiveras när medlemsavgiften är betald.

Genom att vara medlem i Arenberga Villaägareförening så bidrar du/ni till att vi tillsammans kan:

  • Driva lokala frågor som berör området
  • Stärka vår ställning (många medlemmar = stark organisation) t.ex. vid Kommunala förslag/beslut
  • Möjliggöra gemensamma upphandlingar som kan ge bättre avtal/pris. Fiberinstallationen av IP-only är ett exempel på kraftigt reducerat pris.
  • Skapa samhörighet, gemenskap samt vara ”bollplank” åt varandra
  • Skapa möjligheter för att lättare underhålla grannsamverkan och trygghet i hela vårt område
  • Organisera gemensamma aktiviteter i och för området

Som medlem i AVf Arenberga Villaägareförening får du dessutom regelbunden information om aktuella händelser inom vårt område.