För att ansöka om medlemskap i föreningen kan ni skicka in era uppgifter via mejl till styrelsen@arenberga.se eller fylla i formuläret nedan.

Ansökan om medlemskap

Jag/vi önskar bli medlem i AVf Arenberga Villaägareförening


Fastighetsägare 1
Fastighetsägare 2
Fält markerade med * är obligatoriska.

Uppgifterna lämnade ovan kommer endast att användas i syftet att upprätta ett medlemsregister, kontroll av medlemsavgifter samt för att sprida information till medlemmarna i föreningen om och kring verksamheten.
Uppgifterna kan komma att delas med tredje part men då endast i form av uppgifter om vilka fastigheter som är medlemmar i föreningen.
Uppgifterna raderas vid eventuellt utträde ur föreningen eller föreningens upphörande.