Verksamhetsberättelse AVF 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för AVf Arenberga Villaägarförening får härmed avlämna följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen har under året haft ett konstituerande samt sju ordinarie protokollförda möten. Vissa möten har skett via telefon.

Då det har varit ett mycket speciellt år med pandemi så har av naturliga skäl aktiviteter och processer varit långsammare än vanligt.

Vid årsmötet den 12 mars deltog endast 13 deltagare (Covid?). Vi besöktes av Maria Nordmark SIVAB som informerade om de nya sopkärlen. Gustaf Löwenhielm höll föredrag om solceller.

Den sedvanligs städdagen flyttades fram och byttes ut mot enbart en korvgrillningsdag den 10/9. Händelsen var välbesökt (ca 50 personer) och den skedde med gott avstånd och stor respekt.  

Styrelsen har under detta år, trots pandemi, haft täta kontakter med Kommunen angående trafiksituationen på Dragonvägen inkluderande reklamen i busskuren på Stationsgatan. Även SL och Trafikförvaltningen har kontaktats angående busskuren men de hänvisar till Kommunen för eventuella åtgärder. Förbättringar har genomförts men vi är tyvärr inte riktigt i mål. Inte alldeles lätt i dessa tider då många andra prioriteringar sker i Kommunen. Vår lekpark kommer dock att rustas upp och el är framdragen till belysning i lekparken. 

Körhinder har placerats ut i vårt område och efter vissa diskussioner med Kommunen har dessa modifierats för att passa oss/området bättre.

Styrelsen har under 2020 skickat ut 5 informationsbrev till medlemmarna i föreningen samt även besvarat ett antal direkta frågeställningar.  

Arenberga 2021-01-21

Kjell Westling          Ingrid Fredriksson     Per Larsson

Lena Lindgren-Ljungberg       Lena Söderström